გამარჯობა gamarjoba Hello
ნახვამდის nakhvamdis Goodbye
თუ შეიძლება tu sheidzleba Please
გმადლობთ gmadlobt Thank you
დიდი მადლობა didi madloba Many thanks
დიახ diakh Yes (ki =yeah)
არა ara No
ბოდიში bodishi Sorry
ნუ nu Dont
სად არის ...? sad aris …? Where is … ?
რა ღირს ...? Ra ghirs …. ? How much is …?
(One of those phrases  its worth knowing,
even if you can never understand the reply)
ფული Puli Money
ლარი Lari Georgian currency 1 lari=100 tetri
ვერ გავიგე Ver gavige I dont understand
ინგლისელი/ამერიკელი ვარ ingliseli/amerikeli var Im English/American
ეს ლამაზია es lamazia This is beautiful
ძალიან dzalian very
წავიდეთ tsavidet lets go (useful for timekeepers)
და da and
... მინდა … minda I want …
... გინდა? … ginda? Do you want …?
... უნდა ... unda She/he wants…
... გვინდა …gvinda We want…
... მომწონს …momtsons I like…
დიდი didi Big
პატარა patara Small
ჩქარა chqara quickly
ცოტა tsota Few/ a little
ძალიან ბევრი dzalian bevri Too much
 
Food:
 
სუფრა supra feast
თამადა tamada toast master at a table
წყალი tsqali water
ლუდი ludi bear
ღვინო ghvino wine
(shavi = red[lit:black]; tetri =white)
არაყი araqi wodka
(the evil Georgian homebrew version)
პური puri bread
ხაჭაპური khachapuri the national dish –
bread with cheese filling
სასტუმრო sastumro hotel
სტუმარი stumari guest (this is what we are: guests, the
Georgians say, come from the God, so this
is a word to remember if you are badly treated)
წელი tseli year
თვე tve month
კვირა kvira week
დღე/დღეს dghe/dghes day/today
ხვალ khval tomorrow
ზეგ zeg day after tomorrow
გუშინ gushin yesterday
საათი saati hour (also time/watch)
წუთი tsuti minute
 

Numbers:

 
ერთი erti 1
ორი ori 2
სამი sami 3
ოთხი otkhi 4
ხუთი khuti 5
ექვსი ekvsi 6
შვიდი shvidi 7
რვა rva 8
ცხრა tskhra 9
ათი ati 10
თერთმეტი t-ert-meti 11
თორმეტი t-or-meti 12
ცამეტი tsameti 13
თოთხმეტი totkhmeti 14
თხუთმეტი tkhutmeti 15
თექვსმეტი teqvsmeti 16
ჩვიდმეტი chvidmeti 17
თვრამეტი tvrameti 18
ცხრამეტი tskhrameti 19
ოცი otsi 20
ოცდაერთი ots-da-erti (20-and-1) 21
ოცდაორი ots-da-ori (20-and-2) 22
ოცდაათი ots-da-ati (20-and-10) 30
ოცდაცხრამეტი ots-da-tskhrameti (20-and-19) 39
ორმოცი ormotsi (2x20) 40
ორმოცდაათი ormots-da-ati (2x20-and-10) 50
სამოცი samotsi (3x20) 60
ოთხმოცი otkhmotsi 80
ასი asi 100
ათასი atasi 1000
პირველი pirveli 1st
მეორე meore 2nd
მესამე me-sam-e 3rd